Zwolnienie pracodawcy z opłacenia nieopłaconych składek ZUS

Czy przedsiębiorca, który do końca marca br. podlegał tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, ponieważ był jednocześnie pracownikiem zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, mógł skorzystać ze zwolnienia z opłacania nieopłaconych składek...

Czy przedsiębiorca, który do końca marca br. podlegał tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, ponieważ był jednocześnie pracownikiem zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, mógł skorzystać ze zwolnienia z opłacania nieopłaconych składek ZUS za marzec, kwiecień i maj, jeśli dopiero od 1 kwietnia br. zgłosił się do ubezpieczeń społecznych z prowadzonej działalności? Jego dochód nie przekroczył przy tym kwoty 15.681 zł.

Zgodnie z treścią art. 31 zo ust. 2 specustawy, osoba prowadząca działalność gospodarczą zdefiniowaną w art. 8 ust 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, opłacająca składki za własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, po złożeniu odpowiedniego wniosku zostaje zwolniona z obowiązku opłacania niepopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenie chorobowe, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za okres od 1 marca do 31 maja 2020 roku. Warunkiem zwolnienia jest prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 roku i dochód nieprzekraczający 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS-u najpóźniej niż do 30 czerwca 2020 r. Za marzec, kwiecień i maj 2020 płatnik jest przy tym zobowiązany do przesłania dokumentów rozliczeniowych tak, jak to przewidziano w ustawie o systemach ubezpieczeniowych, chyba że przysługuje mu zwolnienie z tego obowiązku. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opłacające składki wyłącznie za siebie, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeśli w ostatniej zadeklarowały kwotę stanowiącą najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, jaka je obowiązuje i kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Należy przy tym zwrócić uwagę jeszcze, na to, że prawo do skorzystania ze zwolnienia z odpłacania nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS mają tylko przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2019 roku nie zalegali ze składkami za okres dłuższy niż 12 miesięcy, lub zalegali za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale do tego dnia zawarli z ZUS umowę o rozłożeniu należności na raty i realizują jej postanowienia.

Szukasz profesjonalnego biura rachunkowego, które kompleksowo zajmie się nie tylko Twoimi rozliczeniami podatkowymi, ale także sprawami kadrowymi? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie? Odwiedź nasze biuro  rachunkowe Warszawa Praga.

Kategorie
Biznes
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

*

Podobne wpisy