Ubezpieczenie mieszkania przez najemcę – czy to obowiązek?

Obowiązkiem wynajmującego mieszkanie jest złożenie do rąk właściciela lokum kaucji, która ma pokrywać koszty naprawy szkód wyrządzonych przez najemcę. O bezpieczeństwo nieruchomości można zatroszczyć się również w inny sposób...
Lamp on a night table next to a bed

Obowiązkiem wynajmującego mieszkanie jest złożenie do rąk właściciela lokum kaucji, która ma pokrywać koszty naprawy szkód wyrządzonych przez najemcę. O bezpieczeństwo nieruchomości można zatroszczyć się również w inny sposób – przez zakup ubezpieczenia mieszkania. Jak mieszkanie może ubezpieczyć właściciel, a jak wynajmujący?

Aby uniknąć nieporozumień, przed podpisaniem umowy warto szczegółowo określić obowiązki każdej ze stron, na przykład:

 • za jakie szkody odpowiada finansowo właściciel mieszkania, a za jakie wynajmujący,
 • która ze stron odpowiada za szkodę wyrządzoną osobom trzecim – na przykład zalanie mieszkania wskutek zdarzenia niezależnego od obu stron lub niezamierzonego działania najemcy,
 • czy właściciel posiada ubezpieczenie na wypadek kradzieży z włamaniem – i co ono obejmuje,
 • wysokość kaucji i jej przeznaczenie (pokrycie drobnych szkód, uregulowanie zaległych rachunków),
 • spisanie stanu mieszkania i wyposażenia przed wynajmem oraz po zakończeniu wynajmu, co rozstrzyga ewentualne spory.

Kto ubezpiecza wynajmowane mieszkanie?

Nieobowiązkowe ubezpieczenie mieszkania (tzw. ubezpieczenie murów na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych) leży po stronie właściciela mieszkania – powinno również zawierać klauzulę umożliwiającą uzyskanie odszkodowania na wypadek dewastacji czy wandalizmu (celowego zniszczenia wnętrza lokum), kiedy kaucja nie wystarczyłaby na pokrycie szkód wyrządzonych przez najemcę.

Ubezpieczenie wynajmującego – co warto mieć?

Jednak należy mieć na uwadze, że ubezpieczenie właściciela nie obejmuje swoją ochroną elementów stałych (m.in. zabudowy kuchennej, elementów wykończeniowych) zamontowanych przez najemcę oraz ruchomych (mebli, sprzętu RTV, cennej biżuterii), które do niego należą – musi on ubezpieczyć je we własnym zakresie, jeżeli chce uzyskać rekompensatę finansową na wypadek szkody.

Ubezpieczenie OC w ubezpieczeniu mieszkania?

W Internecie można zakupić nie tylko ubezpieczenie mieszkania online, ale również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC w życiu prywatnym. Właściciel może w umowie zawrzeć zapis o obowiązku posiadania takiej polisy przez najemcę  – aby zapobiec finansowym niedogodnościom dla obu stron.

W przypadku lokatora – polisa pokryje szkody wyrządzone przez niego nieumyślnie (od „drobnostek” – stłuczenia kosztownej dekoracji, po zdarzenia poważniejsze – uszkodzenie sprzętu RTV), natomiast właściciela lokum uchroni przed wypłatą odszkodowania z własnej kieszeni dla sąsiada – za zalanie jego sufitu, jeżeli nie powstało wskutek naumyślnego działania lokatora.

Lokator powinien pamiętać, że poszkodowany z jego winy sąsiad lub sam właściciel mieszkania (jeżeli wartość szkody wykracza poza wysokość kaucji) mogą się do niego zwrócić o zwrot kosztów – jeżeli najemca nie ma polisy OC.

Zasada regresu, czyli wyżej opisanego domagania się zwrotu kosztów przez nieubezpieczonego sprawcę szkody, działa również w drugą stronę – poszkodowany z winy właściciela mieszkania lokator może się ubiegać o poniesienie kosztów naprawy uszkodzonych rzeczy. Właściciel  powinien posiadać rozszerzenie swojej polisy o szkody wyrządzone najemcy – konieczna jest podpisana umowa najmu na piśmie!

Home Assistance – dla właściciela mieszkania czy najemcy?

Ubezpieczenie Assistance mieszkania to dobrowolne rozszerzenie podstawowej umowy ubezpieczenia dla właściciela lokum. Ta dodatkowa opcja może zagwarantować:

 • pomoc techniczną i naprawę awarii przez specjalistę (ślusarza, hydraulika, elektryka),
 • pomoc w przypadku utraty kluczy do mieszkania,
 • transport dla ubezpieczonego do miejsca zamieszkania (jeżeli przebywa on daleko, a na miejscu wystąpiła poważna szkoda),
 • zorganizowanie hotelu dla ubezpieczonego, którego mieszkanie uległo szkodzie, w wyniku której nie może w nim mieszkać,
 • wizytę lekarza pierwszego kontaktu lub pielęgniarki w domu chorego,
 • usługi concierge (np. wynajęcie samochodu zastępczego, rezerwacja miejsc na wydarzenia kulturalne, opieka nad zwierzętami).

O ubezpieczenie mieszkania z pewnością powinien zadbać jego właściciel – natomiast lokator może zainteresować się dodatkowymi opcjami zabezpieczającymi finansowo jego majątek, jeżeli miał swój wkład w tworzenie elementów stałych mieszkania lub przechowuje w wynajmowanym lokum cenne rzeczy, których utraty lub uszkodzenia nie chciałby.

Kategorie
Ubezpieczenia
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

*

Podobne wpisy