Tłumaczenie kart charakterystyki

Karty charakterystyki to bardzo ważny element obrotu gospodarczego, przede wszystkim krajowego, ale w zasadzie równie istotnego na rynkach międzynarodowych. Bez kart charakterystyki handel międzynarodowy wieloma środkami chemicznymi nie byłby...

Karty charakterystyki to bardzo ważny element obrotu gospodarczego, przede wszystkim krajowego, ale w zasadzie równie istotnego na rynkach międzynarodowych. Bez kart charakterystyki handel międzynarodowy wieloma środkami chemicznymi nie byłby po prostu możliwy. Tłumaczenie takich kart jest konieczne w sytuacji przewożenia substancji pomiędzy cywilizowanymi krajami.

Istota karty charakterystyki

Karty charakterystyki, czyli opisana w prawie międzynarodowym (dla nas istotnie głównie w prawie Unii Europejskiej i w układach NAFTA) Material Safety Data Sheet, często określane akronimem MSDS, stanowią podstawę obchodzenia się z każdą substancją niebezpieczną lub potencjalnie niebezpieczną. Nie chodzi tutaj tylko o te substancje, które traktujemy jako wielkie zagrożenie dla nas, jak paliwa płynne czy odpady z elektrowni atomowych. Jeśli rozejrzymy się po szafkach w naszych domach bez problemu znajdziemy masę chemikaliów oznaczonych jako niebezpieczne. Są to kleje, rozpuszczalniki, środki czystości, tak zwane narzędzia w płynie do udrażniania lub uszczelniania rur, a nawet niektóre kosmetyki, chociażby zmywacz do paznokci, który też jest kosmetykiem.
Na opakowaniach takich produktów znajdziemy bardzo skróconą kartę charakterystyki.

Prezentowanie karty charakterystyki

W praktyce obrotu gospodarczego karty charakterystyki muszą być zawsze dostępne dla każdej osoby, która może być w jakikolwiek sposób związana z substancją, nawet zupełnie przypadkowo poprzez sam fakt przebywania w jej okolicy. Dlatego karty charakterystyki są zawsze umieszczane w miejscach widocznych i są tłumaczone na język kraju, w którym znajdują się chemikalia. Bez tego nie można by uznać, że karta jest zawsze dostępna i czytelna. Tłumaczeniem kart zajmują się wyspecjalizowane biura tłumaczeń, które dokładnie wiedzą, jak taka karta powinna wyglądać oraz w jaki sposób ją poprawnie przygotować dla danego języka. Układ formalny jest oczywiście zawsze taki sam, ale zapis naukowy potrafi się bardzo różnić nawet w sąsiednich krajach.

Informacje zawarte na karcie

Sprawdź jak jeszcze możesz sobie pomóc w kwestii poprawnego tłumaczenia kart charakterystyki. Więcej na http://doradztwochemiczne.pl/a,mffh >>

Tłumacz zajmujący się tłumaczeniem kart charakterystyki musi być zarówno ekspertem od chemii, jak i opieki zdrowotnej. Najważniejszymi kwestiami na karcie są bowiem zapisy związane z tym, czym jest dana substancja, jakie są zagrożenia dla człowieka i środowiska związane z ekspozycją na jej działanie, jak również co zrobić ,w przypadku określonego rodzaju kontaktu z substancją. Ważnymi elementami karty zawsze są informacje odnośnie tego, czy substancja jest palna, wydziela opary i jak inaczej może nam szkodzić. W karcie powinny znajdować się ponadto informacje na temat tego, jak zapobiegać wszelkiego rodzaju zagrożeniom związanym z ekspozycją na daną substancję.

Wzór karty charakterystyki

Wzór karty charakterystyki jest bardzo ściśle określony, by łatwiej można się było posługiwać nią samą i jej tłumaczeniami. W karcie znajdziemy kolejno:
•    identyfikację substancji i jej producenta;
•    skład (składniki) substancji;
•    wskazanie zagrożeń;
•    opis środków pierwszej pomocy;
•    zasady postępowania na wypadek pożaru;
•    zasady postępowania przy uwolnieniu do środowiska;
•    magazynowanie substancji;
•    środki ochrony indywidualnej;
•    właściwości substancji;
•    reaktywność substancji;
•    informacje toksykologiczne;
•    informacje ekologiczne;
•    kwestie utylizacji odpadów;
•    specjalne uwarunkowania transportu;
•    specjalne przepisy prawne;
•    informacje dodatkowe.
Wszystkie te elementy są zawsze obecne w karcie informacyjnej, zawsze w tej kolejności i zawsze jako osobne pola.

Kategorie
Wiadomości
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

*

Podobne wpisy

 • Druk fotoobrazów

  Chociaż oglądanie zdjęć na laptopie lub smartfonie jest szybkie i wygodne, nie ma nic lepszego niż trzymanie prawdziwego przedmiotu w dłoni lub zamontowanie go na ścianie. Niezależnie od tego,...
 • Jak wygląda proces tłumaczenia kart charakterystyki?

  Tłumaczenie kart charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych to zadanie o ogromnym znaczeniu. Jest narzędziem, które służy do przekazywania dalszym użytkownikom informacji, na podstawie których na każdym ogniwie łańcucha dostaw można...
 • Chiller

  Chiller jest urządzeniem chłodniczym stosowanym do uzdatniania powietrza w pomieszczeniach na skalę przemysłową. Jest w stanie wytrzymać poziom temperatury, który zapewni ciągłą pracę urządzeń produkcyjnych. Co to jest agregat...
 • Agregat wody lodowej

  Urządzenia i maszyny, które na co dzień pracują z dużą mocą przez długie godziny lub nawet non-stop, wytwarzają również ogromne ilości ciepła. Jak można się domyślić nie jest to...