Przegląd usług notarialnych

Analizując pozycję notariusza w polskim prawie, szybko możemy dojść do wniosku, że jest ona bardzo wysoka. Mamy do czynienia z osobą zaufania publicznego z wykształceniem prawniczym, znakomicie orientującą się...

Analizując pozycję notariusza w polskim prawie, szybko możemy dojść do wniosku, że jest ona bardzo wysoka. Mamy do czynienia z osobą zaufania publicznego z wykształceniem prawniczym, znakomicie orientującą się w przepisach polskich ustaw. Notariusz to także funkcjonariusz publiczny, nic więc dziwnego, że niejako z definicji jest on zobligowany do tego, aby dbać o interes każdej ze stron, gdy przychodzi się do niego z konkretną sprawą. Choć jednak jesteśmy z nim oswojeni, pytani o usługi notarialne często mamy problem z ich wymienieniem. Czas więc uzupełnić wiedzę, którą dysponujemy.

Akt notarialny bez tajemnic

Choć akty notarialne nie są jedynymi dokumentami, jakie sporządza się w kancelarii, nie da się ukryć, że to właśnie potrzeba ich uzyskania najczęściej skłania nas do umówienia się na spotkanie z notariuszem. Przy niektórych czynnościach prawnych dokument ten jest wymagany, a tym samym jego brak czynności takie unieważnia. Coraz częściej mamy jednak do czynienia z sytuacją, w której decydujemy się na akt notarialny nawet pomimo tego, że polskie prawo nie narzuca nam takiego rozwiązania, wychodzimy bowiem z założenia, że tak będzie najlepiej dla naszego bezpieczeństwa.

Z aktami notarialnymi mamy do czynienia przede wszystkim wówczas, gdy zamierzamy kupić lub sprzedać mieszkanie, dom, a także działkę rolną lub budowlaną, usługi notarialne w postaci aktu okazują się jednak niezbędne także wówczas, gdy chcemy podarować daną nieruchomość, wyłączyć małżeńską wspólność majątkową (coraz popularniejsza w Polsce intercyza), spisać testament i mieć przy tym pewność, że zawarta w nim nasza wola zostanie uszanowana, a także odwołać testament, który spisaliśmy wcześniej. Akt notarialny sporządza się także, gdy osoba odwiedzająca kancelarię notarialną chce się zrzec prawa do nieruchomości, poświadczyć pełnomocnictwo oraz własnoręczność podpisu.

Intercyza:

„Co do zasady z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje ustawowy ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Poprzez zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej małżonkowie mogą zmienić ustrój majątkowy obowiązujący w ich małżeństwie, w ten sposób, że mogą rozszerzyć bądź ograniczyć wspólność ustawową, wprowadzić rozdzielność majątkową bądź rozdzielność majątkową w wyrównaniem dorobków” – http://krakowskinotariusz.pl/czynnosci-notarialne.html.

Jak się przygotować?

Gdy udajemy się do notariusza, aby podpisać akt notarialny, zwykle jesteśmy przekonani, że to właśnie on przeprowadzi nas przez wszystkie związane z tym formalności. Nie można jednak zapominać, że o pewne dokumenty powinniśmy zadbać samodzielnie. Za najważniejsze uznaje się te, które stwierdzają naszą tożsamość, jeśli zaś chcemy przekazać lub sprzedać mieszkanie – konieczne będzie przedstawienie aktu jego własności, jeśli zaś planujemy spisać intercyzę, niezbędny jest odpis aktu małżeństwa. Tu warto pamiętać, że notariusz nie może dokonać czynności niezgodnej z prawem, jeśli więc nie udowodnimy, że jesteśmy właścicielami mieszkania, nie będziemy w stanie zawrzeć umowy dotyczącej jego sprzedaży.

Inne usługi notarialne

Choć to akty notarialne zapewniają kancelariom największe grono klientów, należy pamiętać o tym, że notariusz świadczy także szereg innych usług. Może on poświadczać i uwierzytelniać podpisy oraz dokumenty, sporządzać odpisy i wyciągi dokumentów, przygotowywać protokoły i szereg innych dokumentów mających charakter urzędowy. Notariusz jest też osobą, w której biurze można przechowywać pieniądze, wartościowe przedmioty i papiery.

Materiał zewnętrzny, http://notariuszpolski.pl/

Kategorie
Prawo
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

*

Podobne wpisy