Przebudowie sieci telekomunikacyjnej na potrzeby inwestycji – co zrobi za Ciebie profesjonalna firma?

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej na potrzeby różnego rodzaju inwestycji to zadanie wymagające i bardzo odpowiedzialne. Na elementy procesów adaptacji lub rozbudowy składają się takie działania, jak projektowanie i budowa zarówno...

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej na potrzeby różnego rodzaju inwestycji to zadanie wymagające i bardzo odpowiedzialne. Na elementy procesów adaptacji lub rozbudowy składają się takie działania, jak projektowanie i budowa zarówno kanalizacji teletechnicznej, jak i sieci telekomunikacyjnych, linii światłowodowych oraz sieci strukturalnych.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej na potrzeby różnego rodzaju inwestycji to zadanie wymagające i bardzo odpowiedzialne. Na elementy procesów adaptacji lub rozbudowy składają się takie działania, jak projektowanie i budowa zarówno kanalizacji teletechnicznej, jak i sieci telekomunikacyjnych, linii światłowodowych oraz sieci strukturalnych. Czynności dotyczą kabli światłowodowych, miedzianych czy nawet kabli dalekosiężnych TKD – w zależności od rodzaju inwestycji. Każde działanie musi być poprzedzone stworzeniem projektu, opracowaniem kosztorysu inwestorskiego, przedmiarem robót oraz sporządzeniem specyfikacji technicznych wykonania prac. Te wszystkie procesy podlegają restrykcyjnym przepisom prawa. Prace dotyczące sieci telekomunikacyjnej powinny być powierzane w ręce doświadczonych i wysoce wykwalifikowanych specjalistów, którzy przeprowadzą z powodzeniem każdą akcję zgodnie z wymogami technologicznymi oraz restrykcjami prawnymi.

Konieczne wystąpienia o uzgodnienia branżowe

Na sieci teletechniczne składają się kanalizacje teletechniczne, studnie kablowe oraz kable. Kanalizacja techniczna to wielopoziomowy system ciągów podziemnych służący do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych oraz rur kanalizacji wtórnej, w której skład wchodzą rury będące zabezpieczeniem umieszczonych w nich kabli. Zaawansowaną formą systemu jest kanalizacja magistralna zawierająca wiele otworów przeznaczonych do instalacji kabli do linii magistralnych, międzymiastowych okręgowych i pośrednich oraz międzycentralowych. W ciągach kanalizacji technicznej umieszczane są rury i bloki kanalizacji kablowej. Każda kanalizacja wyposażona jest w studnie kablowe umożliwiające dostęp do systemu kabli. Gotowa infrastruktura telekomunikacyjna stanowi własność konkretnych podmiotów – zarówno kanalizacje, jak i wyłożone w nich kable. Planując przebudowę sieci niezbędne jest wykonanie branżowych uzgodnień z właścicielami, dlatego też zwrócić należy się do:

– właściciela kanalizacji teletechnicznej – ustalenia te umożliwią podjęcie prac oraz ich zakres w danej kanalizacji;

– właściciela każdego światłowodu czy kabla miedzianego – uzgodnienia z właścicielami kabli pozwolą na działania na istniejących już systemach kablowych.

Przeprowadzenie rozmów, wystąpienia o uzgodnienia oraz uzyskanie pozwoleń na realizację działań to konieczność. Dokumentacja projektowa musi zostać zaakceptowana przez wszystkich. Profesjonalna firma realizująca działania zadba o każdy aspekt, przygotuje wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej, dokona powyższych uzgodnień oraz zapewni kompletną dokumentację. 

Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami i geodezją

Realizacja przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej wymaga przygotowania fachowego projektu wraz z kompletną dokumentacją. Procedura gromadzenia dokumentacji projektowej wymaga skrupulatności, znajomości prawa oraz zasad. Sam projekt musi być jak najbardziej szczegółowy i precyzyjny. Działania podejmowane w ramach realizacji nie mogą budzić wątpliwości i powinny być zawarte w harmonogramie prac. Profesjonalna firma zrealizuje wszystkie zadania dotyczące projektu budowlanego. Specjaliści omówią ustalenia zawarte w planie z właścicielami kanalizacji teletechnicznej oraz właścicielami światłowodów oraz kabli. Zatroszczą się o komplet załączników do projektu, takich ja:

  • stosowne ustalenia geodezyjne,
  • uzgodnienia branżowe,
  • pozwolenia oraz zezwolenie telekomunikacyjne.

W przypadku przebudowy sieci telekomunikacyjnej profesjonaliści zadbają o bardzo ważne następujące elementy projektu:

– Projekt przebudowy lub budowy kanałów technologicznych

Fachowcy zadbają o pełną dokumentację. Precyzyjnie określą przebudowę (lub ewentualną budowę nowych) kanałów technologicznych z oznaczeniem ilości otworów oraz uwzględnieniem kanalizacji pierwotnych oraz wtórnych. Plan przebudowy lub budowy zawierać będzie także umiejscowienie studni kablowych umożliwiających dostęp do instalacji oraz takich istotnych elementów, jak zasobnik złączeniowy oraz szafa telekomunikacyjna kablowa.

– Szczegółowy projekt przebudowy do każdego światłowodu i kabla miedzianego

Profesjonalna firma precyzyjnie i z niezwykłą dokładnością przygotuje szczegółowy projekt przebudowy systemu. W projekcie znajdą się skrupulatne dane dotyczące przebudowy każdego elementu instalacji – światłowodu czy kabla miedzianego. Określone zostaną także szczegółowe działania dotyczące przebudowy optycznych kabli telekomunikacyjnych oraz kabli telekomunikacyjnych miedzianych. Projekt przygotowany przez fachowców umożliwi realizację modernizacji zgodnie z zasadami oraz z wykorzystaniem materiałów określanych przez restrykcyjne normy. 

Uzgodnienia przebudowy poszczególnych światłowodów i kabli miedzianych

Planowanie prowadzenia prac jest kluczowe i wymaga doświadczenia. Powierzając to zadanie profesjonalnej firmie zyskuje się kompleksową usługę, w której zostaną wykonane wszystkie potrzebne uzgodnienia szczegółów przebudowy poszczególnych światłowodów i kabli miedzianych musi zostać wykonane przez rozpoczęciem prac. Specjaliści dokonają wyznaczenia tras kablowych wraz ze skrzyżowaniami oraz zbliżeniami kabli doziemnych. Poddawane przebudowie światłowody i kable miedziane będą miały zapewnioną ochronę. Fachowa obsługa wykona także szereg sprawdzeń dotyczących szczelność powłok oraz zabezpieczenia kabli przed korozją. Ustalone zostaną także wszystkie szczegóły dotyczące takich działań, jak montaż światłowodu, montaż kabli miedzianych, montaż pozostałych elementów. Doświadczeni technicy zadbają także o określenie wymiarów kabla, dobór średnic, dobór osłon, muf i zasobników złączowych oraz materiałów wykorzystywanych w prowadzeniu prac. Każde działanie zostanie precyzyjnie ustalone. Profesjonaliści zrealizowane zadania poddadzą badaniom, pomiarom, próbom oraz testom zgodności z przepisami i wymaganymi normami.

Budowa nowej kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowa kabli

Kanalizacja techniczna to specyficzny system, który budowany lub przebudowywany być może wyłącznie przez profesjonalnych techników i budowniczych. Zatrudniając profesjonalną i doświadczoną firmę można być pewnym, że budowa zostanie zrealizowana na najwyższym poziomie. Fachowcy wyznaczą lokalizację kanalizacji teletechnicznej, ułożenie kanalizacji będzie zgodne z DP, a jej przebieg wyznaczony zostanie przez autoryzowane służby geodezyjne. Specjaliści wykonają właściwe rozlokowanie studni kablowych oraz zadbają o optymalną długość przelotów pomiędzy tymi studniami. Zarówno studnie, jak i kanały będą budowane zgodnie założeniami DP oraz planami wykonanymi przez geodetów. Budowa kanalizacji teletechnicznej realizowana przez fachowców zostanie wykonana na odpowiedniej głębokości, dostosowanej do wymogów projektu. Parametry te będą zgodne z wymaganiami dotyczącymi miejsca ich umiejscowienia (różne przy tworzeniu kanałów pod chodnikiem, pod jezdnią czy w jeszcze innych warunkach). Doświadczone firmy zadbają o uzgodnienia z projektantem instalacji, kierownikiem inwestycji oraz właścicielem infrastruktury. Po realizacji projektu przeprowadzona zostanie kontrola jakości wykonania kanalizacji. Procesy kontrolne zweryfikują trasy kanalizacji, przebieg kanalizacji, umiejscowienie studni telekomunikacyjnych oraz prawidłowość wykonania ciągów (sprawdzenie rur, skrzyżowań, łączeń). Weryfikacja odbywa się na podstawie projektu oraz obowiązujących norm. Podobnie w sytuacji prowadzenia działań polegających na przebudowie kabli.

Przygotuje projekty powykonawcze dla każdego właściciela

Zakończona budowa sieci telekomunikacyjnych wymaga niezbędnej dokumentacji. Ważnym elementem prowadzenia przebudowy, budowy lub modernizacji kanalizacji bądź kabli jest więc dostarczenie kompletu dokumentów powykonawczych, które powinny być dostarczone do każdego właściciela. Wykwalifikowani specjaliści przygotowują pełną powykonawczą i aktualną DP. W dokumentach znajdzie się geodezyjna dokumentacja powykonawcza, zestaw protokołów pomiarowych i odbiorczych (protokół pomiaru kabli, protokół odbioru robót przez właścicieli infrastruktury oraz robót znikających). Dokumentacja zawierać będzie także deklaracje zgodności materiałów zastosowanych w pracach. Przygotowanie projektów powykonawczych i pełnej dokumentacji jest bardzo istotne. Profesjonalna firma realizująca zadania z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej zrobi to w prawidłowy sposób.

Przy jakich projektach warto rozpocząć współpracę?

Firmy specjalizujące się w pracach telekomunikacyjnych, w tym w budowie oraz przebudowie kanalizacji teletechnicznej oraz kabli wykonują szereg bardzo ważnych, zaawansowanych i odpowiedzialnych zadań. Planując realizację projektów budowlanych oraz modernizacyjnych dotyczących infrastruktury teletechnicznej zawsze warto wybierać profesjonalistów. Odpowiednie wykonanie systemu to podstawa jego prawidłowego funkcjonowania. W czasach, kiedy przesył informacji jest tak ważny nie można pozwolić sobie na powstawanie jakichkolwiek nieprawidłowości lub przerw w transmisji danych. Każdy projekt i inwestycja wymagająca realizacji prac na infrastrukturze telekomunikacyjnej musi być realizowana przez doświadczonych i fachowych specjalistów.

Poznaj ofertę firmy Wartel z Warszawy

Nowoczesną, dynamiczną i profesjonalną firmą specjalizującą się w działaniach telekomunikacyjnych i teletechnicznych jest Wartel. Od ponad dekady przedsiębiorstwo świadczy usługi na najwyższym poziomie. Firma specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług telekomunikacyjnych, na które składają się: projektowanie, budowa, eksploatacja światłowodowej oraz miedzianej infrastruktury teletechnicznej. Specjaliści wykonują takie zadania, jak: spawanie światłowodów, układanie światłowodów, projektowanie i budowa sieci FTTH, projektowanie i budowa sieci światłowodowej wraz z pełna infrastrukturą (sporządzanie projektów budowlanych, budowlano-wykonawczych, prowadzenie uzgodnień, ustaleń, zarządzanie i przygotowanie dokumentacji, realizacja prac przy kanałach teletechnicznych – budowa, modernizacja, przebudowa itp.); budowa sieci strukturalnych (dla komputerów i telefonów), projektowanie i budowa infrastruktury teletechnicznej miedzianej, przyłącze telekomunikacyjne oraz wiele innych. Wartel zapewnia również okresowe przeglądy sieci telekomunikacyjnych wraz z konserwacją, a także specjalistyczny serwis dostępny przez 24 godziny na dobę.

Firma Wartel zatrudnia wyłącznie najlepszych w branży specjalistów oraz inwestuje w nowe technologie, co pozwala firmie dostarczać aktualnych i nowoczesnych rozwiązań. W pracach technicy wykorzystują materiały od wiodących i sprawdzonych producentów. Zasięg specjalistów z Wartel obejmuje całą Polskę. Korzystając z usług firmy Wartel można być pewnym najwyższej jakości wykonanych prac.

Kategorie
Biznes
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

*

Podobne wpisy

 • Tłumaczenia dla firm i osób prywatnych

  Tłumaczenia mogą dotyczyć nie tylko specjalistycznych dokumentów z zakresu medycyny czy specyfikacji maszyn, ale bardzo często pozwalają na rozwinięcie swojej własnej działalności. Kompleksowa oferta pozwala na obsługę nie tylko...
 • Własna firma – jak wybrać odpowiedniego usługodawcę outsourcingowego?

  Na przestrzeni ostatnich lat dynamicznie rośnie popularność outsourcingu zarówno na świecie, jak i w Polsce. W związku z powyższym, powstaje coraz więcej firm outsourcingowych. Ponadto z roku na rok...
 • System ERP w 2020 i za kilka lat

  Zainteresowanie systemami ERP w Polsce systematycznie rośnie, szczególnie tymi dostępnymi w chmurze. Przedsiębiorcy zaczynają doceniać korzyści wynikające z zatasowania nowoczesnego oprogramowania chmurowego do zarządzania firmą. Zobacz, jak wygląda rynek...
 • Branża futrzarska w coraz większym kryzysie

  73 proc. Polaków chce zamknięcia ferm futrzarskich – wynika z badania opinii publicznej dokonanego przez Biostat na zlecenie Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Branża znajduje się w ogromnym kryzysie. Jej wartość stale spada. Światowe...