Programy, z których można otrzymać dotacje na inwestycje ekologiczne

Ochrona środowiska naturalnego to jeden z celów, który stawia przed sobą polityka Unii Europejskiej. Wdrażanie ekologicznych inicjatyw, które mają na celu poprawę kondycji środowiska naturalnego, a tym samym warunków...

Ochrona środowiska naturalnego to jeden z celów, który stawia przed sobą polityka Unii Europejskiej. Wdrażanie ekologicznych inicjatyw, które mają na celu poprawę kondycji środowiska naturalnego, a tym samym warunków życia mieszkańców jest bardzo mocno wspierane przez Unię Europejską.

Jakie inicjatywy mogą liczyć na unijne wsparcie?

O dotacje unijne na inwestycje ekologiczne mogą ubiegać się samorządy, firmy, przedsiębiorstwa, organizacje, które zamierzają inwestować w termomodernizację budynków czy też stawiają na inwestycje, których celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Dzięki unijnym dotacjom samorządy mogą zakupić ekologiczne środki transportu miejskiego i usprawnić publiczną komunikację. Dzięki unijnym dotacjom przybywa też w naszym kraju regionów, w których pojawiają się elektrownie słoneczne. Słoneczne kolektory pojawiają się dzisiaj zarówno na domach jednorodzinnych, jak i na obiektach użyteczności publicznej. Podmioty, które są zainteresowane inwestowaniem w ochronę środowiska, bezpieczeństwo energetyczne czy przeciwdziałanie zmian klimatu mogą ubiegać się o dotację w ramach między innymi -programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie rozwiązania, których celem jest wykluczenie spalania lub współspalania węgla również mogą liczyć na dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Na jaką działalność można otrzymać dofinansowanie z tego programu?

Na otrzymanie dotacji mogą liczyć te podmioty, które zdecydują się na wspieranie produkcji energii elektrycznej opartej na odnawialnych źródłach energii. Na wsparcie mogą liczyć więc ci, którzy zainteresowani są budową elektrowni wiatrowych czy fotowoltaiką. W ramach programu Infrastruktura i Środowisko pewna pula pieniędzy przeznaczona jest na działania mające na celu czynną ochronę przyrody na obszarach, które są w naszym kraju chronione. O dofinansowanie mogą więc ubiegać się projekty, które wiążą się z ochroną siedlisk Natura 2000. Z unijnych pieniędzy korzystają rysie. Zwierzęta ta to największe nasze koty; program ich reintrodukcji jest dofinansowywany właśnie ze środków unijnych. W rezerwatach znajdujących się na Pomorzu powstają nowe stanowiska lęgowe dla nietoperzy i bocianów. Te prace także zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z funduszy unijnych. Na działania, które mają na celu czynną ochronę przyrody na obszarach chronionych dofinansowanie można otrzymać również z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Edukacja Ekologiczna to kolejny program, z którego można uzyskać dofinansowanie.

Jakie dofinansowanie można otrzymać?

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o finansowe wsparcia w postaci nie tylko dotacji, ale także gwarancji i pożyczek. O dofinansowanie mogą ubiegać się także naukowcy, organizacje pozarządowe, rolnicy i gospodarstwa rolne. Jeśli chodzi o tych ostatnich beneficjentów, to jedna trzecia dopłat bezpośrednich może zostać przyznana tym rolnikom, którzy stosują praktyki przyjazne dla środowiska: dbają o dywersyfikację upraw czy utrzymują trwałe pastwiska.

Kategorie
Wiadomości
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

*

Podobne wpisy

 • Chiller

  Chiller jest urządzeniem chłodniczym stosowanym do uzdatniania powietrza w pomieszczeniach na skalę przemysłową. Jest w stanie wytrzymać poziom temperatury, który zapewni ciągłą pracę urządzeń produkcyjnych. Co to jest agregat...
 • Agregat wody lodowej

  Urządzenia i maszyny, które na co dzień pracują z dużą mocą przez długie godziny lub nawet non-stop, wytwarzają również ogromne ilości ciepła. Jak można się domyślić nie jest to...
 • Co to jest Karta Charakterystyki?

  Producenci i dostawcy substancji chemicznych oraz niebezpiecznych mieszanin mają wiele obowiązków. Jednym z bardziej istotnych jest sporządzania Kart Charakterystyki. Obowiązek przygotowania Karty Charakterystyki został nałożony rozporządzeniem Unii Europejskiej. W...
 • 1,3 mln gospodarstw domowych w Polsce jest dotkniętych ubóstwem energetycznym

  Niskie dochody, wysokie koszty energii i niedostateczna efektywność energetyczna budynków to główne przyczyny ubóstwa energetycznego. W Polsce boryka się z tym problemem ok. 10 proc. gospodarstw domowych, czyli 3,35 mln osób....