Poświadczenie podpisu

W tym wpisie chcemy nieco więcej powiedzieć o kwestiach związanych z tak zwanym poświadczeniem podpisu a wiec nadaniem podpisowi charakteru urzędowego przez uznanie jego autentyczności u notariusza. To czynność...

W tym wpisie chcemy nieco więcej powiedzieć o kwestiach związanych z tak zwanym poświadczeniem podpisu a wiec nadaniem podpisowi charakteru urzędowego przez uznanie jego autentyczności u notariusza. To czynność bardzo popularna, konieczna między innymi do tego, by sprzedaż działkę w rodzinnych ogrodach działkowych, albo by zbyć udziały w spółce.

Czynność, którą przedstawiamy polega na złożeniu podpisu przez osobę, która chce dokonać czynności i dokonuje się tego w obecności notariusza, który sprawdza tożsamość i potwierdza, że właśnie ta osoba konkretna stawiała ten podpis. Konieczne jest więc przygotowanie odpowiedniego dokumentu tożsamości przed wizytą u notariusza. Jeśli brakuje dokumentów to konieczne jest w taki sposób sprawdzić tożsamość, by mieć co do niej pewność.

Potwierdzenie autentyczności złożonego podpisu nie sprawia, że taki dokument będzie miał moc dokumentu urzędowego. Tak dzieje się jedynie w momencie, gdy dany dokument zostanie przygotowany w formie aktu notarialnego. Treść omawianego dokumentu nie zmienia swojego charakteru a klauzula poświadczeniowa ma charakter urzędowy. Z tej klauzuli będzie bezpośrednio wynikać domniemanie autentyczności, domniemanie istnienia dokumentu w dacie poświadczenia a więc daty pewnej. Dodatkowo można dodać iż poświadczenie stwierdza również stawiennictwo danej osoby w miejscu, gdzie taki dokument był przygotowany.

W praktyce więc poświadczenie podpisu polega na tym, zę notariusz czyni wzmiankę na dokumencie iż dany podpis jaki tam widnieje został złożony własnoręcznie albo uznany za własnoręczny osoby, która przed notariuszem w tym właśnie celu się pojawiła

Na dokumencie, na którym poświadczany będzie podpis rejenta poza wzmianką o jego autentyczności będzie się także umieszczać datę i miejsce jego sporządzenia,. Pieczęć notariusza i sam składa podpis, Może takżę wedle życzenia klienta dodać godzinę i minutę dokonania tej czynności. Poświadczane są podpisy na pełnomocnictwach, umowach przeniesienia praw do działek w rodzinnych ogrodach działkowych, umowach zbycia udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy jeszcze zauważyć, żę w tym przypadku data przygotowania dokumentu nie musi być tożsama z datą, kiedy następować będzie poświadczenie. Rejent również nie będzie wnikał w treść przygotowanego dokumentu, skupi się wyłącznie na poświadczeniu podpisu. Oczywiście należy się liczyć z tym, że nie zostanie poświadczony podpis na dokumencie niepoważnym, który ma być wyłącznie jakimś żartem, ponieważ będzie to godzić w powagę urzędu.

Zobacz też: notariusz-kolakowski.pl

Kategorie
Prawo
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

*

wynajem hal namiotowych

Podobne wpisy