Pełnomocnictwo notarialne – kiedy należy je wykorzystać?

Pełnomocnictwo to czynność prawna, której treścią jest oświadczenie woli, w którym osoba upoważnia innego człowieka do tego, by dokonywała w jej imieniu czynności prawnych, których zakres ustalony jest przez...

Pełnomocnictwo to czynność prawna, której treścią jest oświadczenie woli, w którym osoba upoważnia innego człowieka do tego, by dokonywała w jej imieniu czynności prawnych, których zakres ustalony jest przez pełnomocnictwo. To ogólna definicja pełnomocnictwa jako takiego. W praktyce przyjmuje ono rożne formy praktyczne, każde krajowe prawo może mieć w różny sposób kształtowane bezpośrednie prawa i obowiązki wynikające z udzielenia pełnomocnictwa. W poniższym wpisie będziemy chcieli zająć się funkcjonowaniem pełnomocnictwa notarialnego w ramach prawa polskiego.

„Pełnomocnictwo zawsze musi zawierać dane osoby udzielającej umocowania do działania w jej imieniu (jest to mocodawca), dane osoby działającej z ramienia mocodawcy (jest to pełnomocnik) oraz treść, która szczegółowo określa, do jakich czynności mocodawca upoważnia pełnomocnika” (źródło: krakowskinotariusz.pl).

Pełnomocnictwo w prawie polskim

W życiu każdego człowieka pojawiają się takie sytuacje, kiedy nie jesteśmy w stanie osobiście załatwiać swoich spraw i konieczne będzie zastosowanie rozwiązania w postaci pełnomocnictwa, gdy przez czynność prawną wyznaczy się inną osobę, która będzie realizowała za nas czynności prawne.  Nie można jednak ustanowić pełnomocnika do testamentu i poświadczenia dziedziczenia. W Polsce funkcjonują trzy formy pełnomocnictwa: w formie pisemnej, w formie z podpisem notarialnie poświadczonym oraz pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego i to ta forma jest podstawą naszej analizy.

Kiedy przydaje się pełnomocnictwo notarialne?

Jeśli chodzi o kwestie pełnomocnictwa notarialnego wzbudza ono coraz większe zainteresowanie i wiele osób decyduje się na taką formę pełnomocnictwa nawet jeśli taka forma nie jest wymagana. Dzieje się tak dlatego, że w tej sytuacji ma się pewność poprawnie sformułowanego pełnomocnictwa, przygotowuje się pełnomocnictwo, którym pełnomocnik będzie mógł się wielokrotnie posłużyć. Nie ma również obaw o to, że ktoś będzie chciał zakwestionować takie pełnomocnictwo.

Kto może być pełnomocnikiem?

Co do zasady jest tak, że pełnomocnikiem będzie zawsze osoba pełnoletnia, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Teoretycznie w Kodeksie Cywilnym mamy również dopuszczenie do bycia pełnomocnikiem osoby, które maja ograniczoną zdolność do czynności prawnych a więc małoletni powyżej 13 roku życia oraz osoba, wobec której orzeczone jest ubezwłasnowolnienie częściowe. W praktyce jednak jest tak, że pełnomocnikami notarialnymi są zazwyczaj osoby pełnoletnie z pełną zdolnością do czynności prawnych.

Czy pełnomocnictwo jest bezterminowe?

Oczywiście nie jest tak, że pełnomocnictwo będzie funkcjonować bez żadnych ograniczeń czasowych. Przede wszystkim pełnomocnictwo wygasa w momencie, gdy mija termin w nim oznaczony. Może wygasać również w momencie ustania stosunku prawnego, z którego umocowanie wynikało. Jeśli dojdzie do ubezwłasnowolnienia całkowitego pełnomocnika również wygaśnie pełnomocnictwo. Zawsze również pełnomocnictwo może być odwołane. rzecz jasna zarówno śmierć mocodawcy jak i śmierć pełnomocnika będą powodować wygaśnięcie pełnomocnictwa. Jeśli chodzi o pełnomocnictwo i jego odwołanie to warto wiedzieć, że w przypadku pełnomocnictwa notarialnego do jego odwołania udział notariusza już nie będzie potrzebny. Odwołanie jest możliwe wyłącznie przez złożenie przez mocodawcę oświadczenia woli o odwołaniu pełnomocnictwa.

Materiał zewnętrzny, czynnoscinotarialne.pl

Kategorie
Prawo
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

*

Podobne wpisy