Od czego zależą notowania złota?

Specjaliści są pewni, że wartość złota będzie systematycznie rosnąć, a fakt, iż jest to najodporniejsza na ekonomiczne zawirowania metoda inwestycji, zaostrza apetyt wielu na zakup złotych sztabek oraz monet....

Specjaliści są pewni, że wartość złota będzie systematycznie rosnąć, a fakt, iż jest to najodporniejsza na ekonomiczne zawirowania metoda inwestycji, zaostrza apetyt wielu na zakup złotych sztabek oraz monet. Zalety inwestycji w ten surowiec docenić warto szczególnie teraz, w czasach niepewnej przyszłości co do stabilizacji ekonomicznej i walutowej. Ale jak to właściwie działa i co ma tak naprawdę wpływ na notowania złota?

Dzięki odporności na wahania  zawirowania gospodarcze oraz stały wzrost wartości, złoto zyskało opinię uznanie stabilnego bezpiecznego sposobu na zabezpieczanie oszczędności. Z surowcem tym nie wiąże się ryzyko bankructwa i niewypłacalności, a wahania giełdowe nie obniżają w dużym stopniu jego wartości. Wręcz przeciwnie – od lat notowania złota stale rosną , a zalety takiego rozwiązania inwestycyjnego doceniają dziś właściwie wszyscy – od polityków sterujących gospodarkami państw, po osoby prywatne, zainteresowane alternatywnymi metodami oszczędzania. Popularność tego rozwiązania na naszym rynku rośnie również ze względu na fakt, iż zakup złota w postaci stałej (w formie sztabki złota lub monety inwestycyjnej) jest łatwy, prosty i bezpieczny – można to zrobić nawet poprzez Internet (przykład http://inwestycje.mennica.com.pl/zloto/). Jakie czynniki mają wpływ na notowania złota oraz co właściwie determinuje jego rynkową wartość?

Notowania złota

Cena złota jest ustalana przez London Bullion Market Association (LBMA), organizację nadzorowaną przez centralny bank Wielkiej Brytanii – Bank Anglii. Na notowania kruszcu ma wpływ wiele czynników, a za ustaleniami dotyczącymi rynkowej wartości tego surowca stoi skomplikowany system elektroniczny: ICE Benchmark Administration – platforma cen, zarządzana właśnie przez LBMA. Dlaczego jednak złoto jest dziś synonimem bezpieczeństwa i stabilizacji, zupełnie niezależnym od politycznych nacisków oraz gospodarczych zawirowań?

Wzrost popytu

Zapotrzebowanie na złoto systematycznie rośnie, a ma to istotny wpływ na jego notowania. Rosnąca inflacja oraz wysokie zadłużenie krajów rozwiniętych powoduje, że zwiększa się udział tego metalu w skarbcach banków centralnych, co ma zapewnić ekonomiczne zabezpieczenie dla państwowych budżetów. Coraz więcej inwestorów, ale też graczy przezornych, nie mających doświadczenia z giełdą, zauważa zalety inwestowania w ten surowiec, co wynika głównie z powszechnej niepewności co do ekonomicznej stabilności gospodarek narodowych oraz rosnącej słabości organizacji światowych w utrzymaniu walutowej stabilizacji.

Istotna jest również rola gwałtownie rozwijających się krajów azjatyckich. Aktywność inwestorów w tych krajach oraz bogacenie się tamtejszych społeczeństw przekłada się na wzmożoną chęć do inwestowania w ten surowiec, szczególnie w ostatnich latach, w związku z niepewnością co do przyszłości ekonomicznego wzrostu, który raczej przyhamowuje. Istotne jest również to, że w krajach Azjatyckich złoto pełni istotną rolę kulturową, stąd to właśnie tam bogacące się społeczeństwa coraz chętniej lokują oszczędności w złote sztabki, monety oraz biżuterię.

Spadek podaży

Chęć lokowania oszczędności w złotych monetach i sztabkach ma, oczywiście, duży wpływ na notowania, gdyż zasoby złota na Ziemi są ograniczone. Wzrostowi popytu towarzyszy dodatkowo spadek podaży, a to ze względu na nieodwracalne wykorzystanie tego surowca w przemyśle, co również wpływa na aktualne notowania złota. Problemem jest również coraz trudniejsze pozyskiwanie tego surowca, za sprawą wyczerpujących się rud złota i coraz trudniejsze warunki wydobycia (koszty eksploatacji przeważają nad potencjalnym zyskiem). W ujęciu ogólnym, złoto stanowi więc idealne zabezpieczenie przed inflacją, bowiem nie da się go dodrukować. Dlatego też w sytuacji zagrożenia spadkiem wartości walut, inwestorzy zwracają się w kierunku właśnie tego surowca.

Inne czynniki

Istotny z punktu widzenia polskich inwestorów jest fakt, że cena złota notowana jest w amerykańskich dolarach. I choć same notowania tego surowca nie wiążą się ściśle z rynkiem walutowym, to warto uwzględnić wspomniany fakt podczas obserwacji wahań cen, choć rola amerykańskiej gospodarki, a szczególnie amerykańskiego rynku pracy, ma raczej dość umiarkowany wpływ na wartość złotego kruszcu. Na wzrost wartości złota ma też wpływ sytuacja geopolityczna, a przede wszystkim wzrost wydatków na zbrojenia podczas konfliktów zbrojnych, inflacja oraz niestabilny rynek energetyczny (co dotyczy zarówno cen gazu jak i ropy naftowej). Inwestorzy – oraz banki centralne – traktują więc złoto jako swoiste zabezpieczenie na okres zagrożenia wojną bądź kryzysem.

Kategorie
Finanse
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

*

Podobne wpisy