Czym są akcje giełdowe?

Podstawą funkcjonowania i instrumentem dokonywania inwestycji na Giełdzie Papierów Wartościowych są akcje. Czym one są i jaka jest ich charakterystyka? Czy inwestowanie w akcje związane jest z wysokim poziomem...

Podstawą funkcjonowania i instrumentem dokonywania inwestycji na Giełdzie Papierów Wartościowych są akcje. Czym one są i jaka jest ich charakterystyka? Czy inwestowanie w akcje związane jest z wysokim poziomem ryzyka?

Pojęcie akcji

Akcje to nic innego jak pewien rodzaj papierów wartościowych, które nabywają inwestorzy na giełdzie, stając się tym samym akcjonariuszami (więcej szczegółów znajdziesz w sekcji edukacyjnej XTB). Akcjonariusz to posiadacz akcji, współwłaściciel majątku spółki akcyjnej, której akcje zostały dopuszczone do obrotu publicznego. Można nimi handlować na publicznym rynku kapitałowym, co oznacza, że są one powszechnie dostępne dla indywidualnych inwestorów.

W momencie zakupu akcji akcjonariusz uzyskuje udział w spółce, w jej ewentualnym, wypracowanym w przyszłości zysku i ma pewien wpływ na tryb jej zarządzania. Zysk jest wypłacany w postaci dywidendy, ale nie wszystkie spółki giełdowe decydują się na podzielenie wypracowanego zysku pomiędzy swoich akcjonariuszy. Nie oznacza to jednocześnie, że nie odnoszą oni żadnych korzyści z inwestycji w akcje, ponieważ zysk wypracowany przez spółkę może być zainwestowany w celu umocnienia jej pozycji na rynku, a udziałowcy odnoszą korzyść w postaci uzyskania wyższej wartości jednostkowej na każdą posiadaną akcję.

Innymi słowy akcje należy rozumieć jako prawa majątkowe. To udziałowy instrument finansowy, potwierdzający udział w kapitale notowanej na giełdzie spółki. Mogą one występować w formie dokumentowej (papierowej) lub jako zapis w informatycznym systemie na rachunku papierów wartościowych.

Rodzaje akcji

Papiery wartościowe typu udziałowego, czyli akcje, nie są papierami jednolitymi. Wyróżnia się co najmniej kilka rodzajów akcji. Najczęściej przyjmowana kwalifikacja wymienia akcje imienne i na okaziciela. W przypadku akcji imiennych mamy do czynienia z papierami wartościowymi, które identyfikują określonego akcjonariusza. Ich cechą charakterystyczną jest to, że dane akcjonariusza są zapisywane w rejestrze papierów wartościowych, mianowicie w księdze akcyjnej. Jeśli więc akcja imienna ma być sprzedana innemu inwestorowi, konieczne staje się dla skutecznego przeniesienia jej własności, aby została wręczona nowemu nabywcy oraz akcjonariusz wydał pisemne oświadczenie woli o zbyciu takiej akcji.

 

źródło: https://www.youtube.com/XTB

Akcje na okaziciela nie mają danych właściciela, czyli nie figuruje na nich nazwa konkretnego akcjonariusza. Dlatego występuje w ich przypadku duża swoboda w przenoszeniu prawa własności do nich.  Wystarczy, że dotychczasowy właściciel akcji na okaziciela wręczy dokument nabywcy, aby nastąpiło przeniesienie prawa własności. Należy jedynie wiedzieć, że tego typu akcje nie mogą być wydane nowemu inwestorowi przed pełną wpłatą należności z tytułu ich nabycia. Jeśli dojdzie do częściowego uregulowania spłaty, to akcjonariuszowi powinno zostać wydane tymczasowe, imienne świadectwo.

Inny podział akcji został skonstruowany w oparciu o to, jakie prawa daje właścicielowi dana akcja. Spółki akcyjne, których walory notowane są na GPW, mogą emitować tzw. akcje uprzywilejowane, które zawierają określone uprawnienia dla właścicieli. Na przykład właściciel akcji uprzywilejowanej może mieć prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Uprzywilejowanie może dotyczyć większego udziału w zysku spółki. Są też akcje zwykłe, które przenoszą na właścicieli standardowe prawa. Na GPW w Warszawie można kupić jedynie akcje zwykłe.

Rynek giełdowy

Spółka akcyjna jest spółką notowaną na GPW, czyli na giełdzie. Emituje ona akcje, które mogą być wprowadzone do publicznego obrotu na rynku giełdowym. Każda akcja jest częścią, udziałem w spółce akcyjnej. Spółka dzieli się na udziały, z których każdy jest wart tyle samo, choć od tej reguły są pewne wyjątki. Posiadacze akcji czerpią korzyści z dywidend wypłacanych przez spółkę, ale też i z tytułu wzrostu wartości walorów konkretnej spółki akcyjnej na giełdzie. W tym tkwi istota gry giełdowej i powód, dla którego zdecydowana większość inwestorów inwestuje w akcje.

Warte uwagi:

Kategorie
Analizy GPWInwestowanie
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

*

Podobne wpisy

 • Jak powiedzieć, że coś jest naprawdę srebrne?

  Chociaż ostatnio dużo się mówi i zwraca uwagę na cenę złota, cenne jest również prawdziwe srebro – a wielu nabywców złota kupuje również srebro (i platynę). Tak jak w...
 • Jak rozpoznać srebro?

  Srebro jest zdecydowanie mniej popularne niż złoto. Okazuje się jednak, że jest także bardzo dobrą lokatą kapitału. Stawiać można na srebrne monety i wykonane ze srebra sztabki. Decydując się...
 • O inwestowaniu w metale szlachetne

  Coraz więcej osób szuka możliwości zainwestowania swoich oszczędności w instrumenty, które mogą przynieść spore zyski. Są też osoby, które przynajmniej część swoich oszczędności inwestują w środki trwałe. Rosnącym zainteresowanie...
 • Jak korzystnie sprzedać złoto?

  Złoto to jedno z najstarszych i najbezpieczniejszych dóbr inwestycyjnych. Chociaż jego ceny cały czas się zmieniają, to nawet w średnim okresie czasu można liczyć na trwałe i pewne wzrosty....