Czym jest i po co się sporządza kartę charakterystyki?

Łańcuch dostaw pomiędzy producentem/dostawcą a konsumentem składa się z wielu ogniw. Jednym z nich jest Karta Charakterystyki. Obowiązek sporządzenia tego dokumentu został nałożony na producentów i dostawców poprzez zapisy,...

Łańcuch dostaw pomiędzy producentem/dostawcą a konsumentem składa się z wielu ogniw. Jednym z nich jest Karta Charakterystyki. Obowiązek sporządzenia tego dokumentu został nałożony na producentów i dostawców poprzez zapisy, które znalazły się w rozporządzeniu REACH. Kwestie te reguluje artykuł 31 tegoż rozporządzenia.

Po co jest potrzebna Karta Charakterystyki?

Jest to dokument, który należy przygotować tylko w jednym celu: dla konsumenta ma on być źródłem informacji. Potencjalni konsumenci z Karty Charakterystyki mają zdobyć wiedzę o potencjalnych zagrożeniach, które mogą pojawić się, gdy będą korzystać z niebezpiecznych mieszanin lub substancji chemicznych. Karta Charakterystyki to dokument, który obowiązuje na terytorium wszystkich państw, które są członkami Unii Europejskiej. Dokument obowiązuje nie tylko w UE, ale także w państwach, które są członkami NAFTA – Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu lub Północnoamerykańskiej Strefie Wolnego Handlu. Podmioty działające na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, które muszą przygotowywać Karty Charakterystyki zobowiązane są zrobić to zgodnie ze wspomnianym we wstępie rozporządzeniem WE 1907/2006 REACH. Karta Charakterystyki musi spełniać nie tylko wymogi tego rozporządzenia, ale także przepisy wewnętrzne, które obowiązują na obszarze danego państwa.

Dowiedz się więcej na temat tego czym jest i po co sporządza się kartę charakterystyki. Więcej na http://doradztwochemiczne.pl/a,tffh >>

W jaki sposób należy kartę przygotować?

Przygotowanie Karty Charakterystyki należy do obowiązków producenta, importera lub podmiotu, który zajmuje się dystrybucją danej substancji chemicznej. Substancje, dla których musi zostać przygotowana Karta Charakterystyki to:substancje trwałe, które wykazują bardzo dużą zdolność do bioakumulacji oraz dużą toksyczność;substancje bardzo trwałe, które wykazują bardzo dużą zdolność do bioakumulacji;mieszaniny lub substancje, które spełniają kryteria kwalifikujące je do substancji, które stwarzają zagrożenie. Niektóre z substancji chemicznych znalazły się na liście kandydackiej. Na liście tej umieszczane są substancje, które podlegają procedurze uzyskiwania pozwoleń z innych powodów niż te, które wymieniliśmy wyżej.

W przypadku tych substancji również zachodzi konieczność przygotowania Kart Charakterystyki. Karta Charakterystyki nie musi być przygotowywana dla większości wyrobów gotowych. Przygotowanie tego dokumentu wymaga zarówno wiedzy o tym, jakie mają potrzeby przyszli użytkownicy danego produktu, jak również znajomości prawa. W przygotowywaniu Kart Charakterystyki wyspecjalizowało się w naszym kraju wiele firm. Świadczą one kompleksowe usługi.

Na życzenie klientów przygotowują więc nie tylko karty w języku polskim. Oferują także tłumaczenie Kart Charakterystyki na różne języki obce. Na pewno w takiej firmie klienci mogą zamówić tłumaczenie karty na każdy z języków urzędowych obowiązujących na terytorium państw-członków Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę to, iż produkty sprzedawane są nie tylko do państw UE, firmy zajmujące się tłumaczeniami kart charakterystyki oferują przekłady także na inne języki.

Kategorie
InwestowanieKomentarze rynkowe
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

*

Podobne wpisy

 • Smartfon z dual SIM do 1000zł

  Dual SIM to rozwiązanie, które sprawia, że w jednym telefonie możemy umieścić dwie karty SIM. W efekcie w jednym telefonie możemy mieć kartę zarówno od numeru prywatnego, jak i...
 • Kiedy inwestować w numizmaty, a kiedy w monety?

  Lokaty bankowe czy fundusze inwestycyjne to tradycyjne sposoby lokowania oszczędności. Oprócz tych form osoby, które odłożyły pewne pieniądze na przyszłość, mogą zainwestować je także w inwestycje alternatywne. Osoby zainteresowane...
 • Jak sprawdzić opinie o Polo Market?

  Zakupy spożywcze to nieodłączny element codziennego życia. Każdy z nas udaje się do sklepu z żywnością przynajmniej parę razy w tygodniu. Oprócz lokalnych sklepów prowadzonych przez mniejszych przedsiębiorców mamy...
 • Srebro i złoto z Polski

  Profesjonalni bankierzy i inwestorzy korzystają z różnych sposobów na gromadzenie oszczędności. Lokują je nie tylko na bankowych lokatach. Przynajmniej część swoich pieniędzy lokują w trwałych środkach. Tradycyjnie takim zabezpieczeniem...