Co to jest Karta Charakterystyki?

Producenci i dostawcy substancji chemicznych oraz niebezpiecznych mieszanin mają wiele obowiązków. Jednym z bardziej istotnych jest sporządzania Kart Charakterystyki. Obowiązek przygotowania Karty Charakterystyki został nałożony rozporządzeniem Unii Europejskiej. W...

Producenci i dostawcy substancji chemicznych oraz niebezpiecznych mieszanin mają wiele obowiązków. Jednym z bardziej istotnych jest sporządzania Kart Charakterystyki. Obowiązek przygotowania Karty Charakterystyki został nałożony rozporządzeniem Unii Europejskiej. W skrócie rozporządzenie to nazywane jest REACH. Rozporządzenie to weszło w życie 1 czerwca 2007 roku. Rozporządzenie to obowiązuje we wszystkich państwach, które są członkami Unii Europejskiej, a więc także w Polsce.

Po co trzeba przygotowywać Kartę Charakterystyki?

Rozporządzenie REACH zostało przygotowane i przyjęte w celu ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Obowiązek przygotowania Kart Charakterystyki wynika z artykułu 31 tego rozporządzenia. Celem tego dokumentu jest dostarczenie informacji potencjalnym konsumentom na temat zagrożeń, jakie mogą wiązać się z wykorzystywaniem danej substancji chemicznej bądź niebezpiecznych mieszanin. Karta Charakterystyki to dokument, który musi być przygotowany przez producentów i dostawców chemikaliów i niebezpiecznych mieszanin, które prowadzą działalność na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w państwach członkowskich NAFTA. Karty Charakterystyki przygotowywane w tych państwach należy przygotować kierując się wskazaniami zawartymi w rozporządzeniu REACH nr 1907/2006. Karty Charakterystyki muszą uwzględniać nie tylko zapisy rozporządzenia REACH, ale także wewnętrzne przepisy, które obowiązują w danym państwie.

Kto jest zobowiązany do przygotowania Kart Charakterystyki?

Muszą to robić wszyscy producenci, dystrybutorzy i importerzy danej substancji chemicznej. Karty Charakterystyki muszą mieć takie substancje jak:substancje trwałe, które są toksyczne i wykazują zdolność bioakumulacji;bardzo trwałe i wykazujące bardzo wysoką zdolność bioakumulacji;substancje i mieszaniny, które spełniają kryteria pozwalające zakwalifikować je do substancji, które mogą stwarzać zagrożenie. Wszystkie substancje, które umieszczone zostały na liście kandydackiej substancji, które podlegają pod procedurę uzyskiwania zezwoleń z powodów innych niż te, które wymienione zostały wyżej również muszą mieć sporządzoną Kartę Charakterystyki. Rozporządzenie REACH nie ma zastosowania między innymi w odniesieniu do substancji radioaktywnych.

Elementy, które powinna zawierać Karta Charakterystyki dla krajów Unii Europejskiej są bardzo ściśle określone. Dokument ten jest bardzo długi, obejmuje 16 punktów. Jej przygotowanie można powierzyć firmie zewnętrznej. Do przygotowania Karty Charakterystyki potrzebna jest bardzo dobra znajomość rozporządzenia REACH. Firmy te mają w ofercie także tłumaczenie Kart Charakterystyki. Standardowo Karty Charakterystyki są tłumaczone na języki urzędowe, które obowiązują w poszczególnych krajach należących do Unii Europejskiej. Z uwagi na to, że REACH obowiązuje także w krajach członkowskich NAFTA (USA, Kanada, Meksyk) oraz w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, Karty Charakterystyki tłumaczone są także na inne języki, również pozaeuropejskie.

 

Kategorie
Wiadomości
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

*

Podobne wpisy

 • Tłumaczenie artykułów naukowych online

  W jaki sposób korzystanie z odpowiednich usług w zakresie tłumaczeń naukowych może zwiększyć państwa szansę na publikację? Tylko prace dyplomowe, badania czy raporty naukowe, które są napisane na odpowiednio...
 • Aparaty stomatologiczne i retainery zębów

  Jeśli masz krzywe zęby i/lub źle ustawiony zgryz, istnieje szereg zabiegów, które mogą pomóc w wyprostowaniu zębów, w tym aparaty ortodontyczne i retainery (podtrzymywacze). Wielu stomatologów ogólnych zajmuje się...
 • Dotacje badawczo – rozwojowe

  W perspektywie unijnej 2014 – 2020 najważniejsze znaczenie dla przedsiębiorstw działających w sektorze MŚP i planujących rozwój na drodze innowacji duże znaczenie mają programy specjalne, które zaprojektowano jako źródło...
 • 5 pomysłów na spędzenie czasu, gdy na zewnątrz jest smog

  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zapewne jak większość Polaków zostałeś zmuszony do tego, by zastąpić część ze swoich dotychczasowych ulubionych sposobów na spędzanie wolnego czasu innymi ciekawymi zajęciami...